ทาง
มาถึง
ทาง
มาถึง
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
 • ผู้ใหญ่
  > 12
 • เด็ก
  2 - 11
 • ทารก
  2
destination
departing
returning
rooms
 • Adults
  12+ years
 • Children
  2 - 11 years
จุดหมาย
เมือง
ประเภทสินค้า
ประเภท
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

tigerlight

tigersmart

tigerpro

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง ic done black 24dp 2x ic done black 24dp 2x ic done black 24dp 2x
การเลือกที่นั่ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ic done black 24dp 2xฟรี tigerbuddy เลือกที่นั่ง ic done black 24dp 2xฟรี เลือกที่นั่ง
โหลดสัมภาระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ic done black 24dp 2xฟรี สัมภาระโหลดเข้าใต้เครื่อง 20 กิโล ราคาตั๋ว ic done black 24dp 2xฟรี สัมภาระโหลดเข้าใต้เครื่อง 20 กิโล ราคาตั๋ว
อาหารประหยัดรวมมิตร ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ic done black 24dp 2x
เปลี่ยนแปลงวันที่และเที่ยวบินหรือเวลา 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ic done black 24dp 2x โดยคิดส่วนต่างราคาตั๋วเพิ่มเติม
ราคา ค่าโดยสาร

ค่าโดยสาร+

twd850 / thb935 / hkd205 / jpy2,800 / krw30,300

ค่าโดยสาร+

twd1,600 / thb1,760 / hkd385 / jpy5,300 / krw57,000

ข้อควรระวัง:

 • ราคาตั๋วข้างต้นเป็นราคาตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวสำหรับหนึ่งท่าน ค่าบริการสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดต่างหาก
 • การซื้อล่วงหน้า tigerlight และ tigersmart จะยุติลง 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง ส่วนการซื้อล่วงหน้า tigerpro จะยุติลง 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง ราคาตั๋วโดยรวมหลังจากทำการเลือกและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนได้ รวมทั้งไม่มีการคืนเงิน
 • ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอินในขณะที่ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือกระทำผ่านจัดการการจอง สำหรับผู้โดยสารที่ได้ซื้อ tigersmart หรือ tigerpro แล้ว น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ซื้อเพิ่มจะคิดตามส่วนต่างราคา
 • "การเปลี่ยนแปลงวันที่/เวลาของเที่ยวบินหนึ่งครั้ง" จะสามารถใช้ได้กับเซ็กเตอร์เที่ยวเดียวที่ซื้อ tigerpro เท่านั้น โดยคิดส่วนต่างราคาตั๋วเพิ่มเติม เซ็กเตอร์ที่ไม่ได้ซื้อ tigerpro จะดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • คลิกที่นี่เพื่อดูกฎระเบียบการบินของ T'way Air Codeshare Flight Flight (หมายเลขเที่ยวบิน IT6610 / IT6611)

เดินทางกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน

ท่านต้องการพื้นที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่

ท่านต้องการที่นั่งริมทางเดินหรือไม่

 

ฟังก์ชั่นการเลือกที่นั่งล่วงหน้าสามารถช่วยให้ท่านจองที่นั่งที่ใกล้กับผู้ร่วมเดินทางและเลือกที่นั่งที่ท่านชอบได้ ใช้การเลือกที่นั่งล่วงหน้าเลือกที่นั่งที่ท่านต้องการอย่างง่ายดาย เลือกบริการเสริม "เลือกที่นั่งล่วงหน้า" โดยเลือกไอคอนเลือกที่นั่งล่วงหน้าในขณะที่ทำการจองตั๋ว

คลิกที่นี่เพื่อดูกฎระเบียบการบินของ T'way Air Codeshare Flight Flight (หมายเลขเที่ยวบิน IT6610 / IT6611)

 

STEP.1

เลือกเที่ยวบินของท่าน - เที่ยวไป/เที่ยวกลับ

STEP.2

เลือกที่นั่งที่ท่านชอบจากแผนผัง

STEP.3

ยืนยันการจองล่วงหน้าของเที่ยวบินของท่าน เสร็จสิ้นการเลือกล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏจะเพิ่มเข้าไว้ในราคารวมของตั๋วเครื่องบินของท่าน

機上座位表

ข้อควรระวัง:

 • ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ ผู้โดยสารควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเมื่อเครื่องบินเริ่มบิน ลงจอด ไฟสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยเปิดขึ้นหรือมีการประกาศโดยกัปตันเครื่องบิน
 • ความกว้างของเบาะที่นั่งผู้โดยสารของบริษัทคือ 21 นิ้ว (ประมาณ 53 ซม.) ความลึกของที่นั่ง 16 นิ้ว (ประมาณ 41 ซม.) ระยะห่างระหว่างเบาะที่นั่งแถวที่ 12/13 เบาะหน้าหลังห่างกัน 38 นิ้ว (ประมาณ 96 ซม.) ส่วนระยะห่างของเบาะที่นั่งอื่นๆ คือ 28 นิ้ว (ประมาณ 71 ซม.) ทั้งนี้แต่ละเบาะที่นั่งของผู้โดย สารมีเข็มขัดนิรภัยมาตรฐานที่สามารถรองรับรอบเอวของผู้โดยสารได้ถึงขนาด 46 นิ้ว (116.5 ซม.) โดยเบาะที่นั่งทุกเบาะสามารถที่จะขอเข็มขัดยืดขยายความยาวเพิ่ม 1 เส้น ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารที่มีรอบเอวขนาด 55 นิ้ว (139.5 ซม.) ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยมาตรฐานหรือเข็มขัดขยายตามช่วงเวลาที่ได้กล่าวไว้ดังข้างต้น ตามกฎทางบริษัท ฯ คงไม่สามารถให้บริการขนรับส่งแก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท่านสำหรับการโดยสารเครื่อง ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าขนาดความยาวกว้างของเบาะที่นั่งหรือเข็ดขัดนิรภัยตามที่ได้กล่าวดังข้างต้นเหมาะสมกับสภาพรูปร่างของท่านหรือไม่ จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจในการจัดซื้อตั๋ว ขอได้โปรดทราบว่าเบาะที่นั่งแถวที่ 1,12 และ 13 เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางจึงไม่สามารถเพิ่มเข็มขัดยืดขยายความยาวได้
 • ใช้ฟังก์ชั่นการจองล่วงหน้าทางเว็บไซต์เพื่อเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้เฉพาะก่อนเวลาเที่ยวบินออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 • หลังจากยืนยันการจองล่วงหน้าเที่ยวบินแล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้า กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการขนส่งของเราเพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้การเลือกที่นั่งล่วงหน้า และเคารพในสภาวะการจัดหาที่นั่งภายใต้ข้อจำกัด
 • ค่าใช้จ่ายเลือกที่นั่งจะคิดค่าบริการต่อเที่ยวบิน นั่นคือระหว่างการเดินทางไปกลับ ทุกท่านจะถูกเก็บค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อเซ็กเตอร์
รายการ การเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน

tigercomfort

tigercomfort

แถวที่ 1, 12, 13

พื้นที่ของที่นั่งแถวที่ 1, 12, 13 มีขนาดกว้างใหญ่กว่า ท่านจึงมีพื้นที่ในการยืดขาได้มากขึ้น

twd650 twd650 twd750 twd750

tigerquicker

tigerquicker

แถวที่ 2-4

ที่นั่งแถวที่ 2-4 จะได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายท่านก็สามารถออกจากห้องโดยสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

twd350 twd350 twd400 twd400

tigerbuddy

tigerbuddy

แถวที่ 5-11 และ 14-30

เมื่อท่านต้องการนั่งกับครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกัน หรือเมื่อท่านต้องการระบุที่นั่งริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง กรุณาทำการเลือกล่วงหน้าที่นั่งมาตรฐานก่อน เพื่อสะดวกในการเลือกได้ที่นั่งที่ท่านระบุ

twd190 twd190 twd240 twd240
รายการ การเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน

tigercomfort

tigercomfort

แถวที่ 1, 12, 13

พื้นที่ของที่นั่งแถวที่ 1, 12, 13 มีขนาดกว้างใหญ่กว่า ท่านจึงมีพื้นที่ในการยืดขาได้มากขึ้น

jpy2,100  jpy2,100 jpy2,500 jpy2,500

tigerquicker

tigerquicker

แถวที่ 2-4

ที่นั่งแถวที่ 2-4 จะได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายท่านก็สามารถออกจากห้องโดยสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

jpy1,200 jpy1,200 jpy1,300 jpy1,300

tigerbuddy

tigerbuddy

แถวที่ 5-11 และ 14-30

เมื่อท่านต้องการนั่งกับครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกัน หรือเมื่อท่านต้องการระบุที่นั่งริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง กรุณาทำการเลือกล่วงหน้าที่นั่งมาตรฐานก่อน เพื่อสะดวกในการเลือกได้ที่นั่งที่ท่านระบุ

jpy600 jpy600 jpy800 jpy800
รายการ การเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน

tigercomfort

tigercomfort

แถวที่ 1, 12, 13

พื้นที่ของที่นั่งแถวที่ 1, 12, 13 มีขนาดกว้างใหญ่กว่า ท่านจึงมีพื้นที่ในการยืดขาได้มากขึ้น

krw23,200 krw23,200 krw26,800 krw26,800

tigerquicker

tigerquicker

แถวที่ 2-4

ที่นั่งแถวที่ 2-4 จะได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายท่านก็สามารถออกจากห้องโดยสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

krw12,500 krw12,500 krw14,300 krw14,300

tigerbuddy

tigerbuddy

แถวที่ 5-11 และ 14-30

เมื่อท่านต้องการนั่งกับครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกัน หรือเมื่อท่านต้องการระบุที่นั่งริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง กรุณาทำการเลือกล่วงหน้าที่นั่งมาตรฐานก่อน เพื่อสะดวกในการเลือกได้ที่นั่งที่ท่านระบุ

krw6,800 krw6,800 krw8,600 krw8,600
รายการ การเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน

tigercomfort

tigercomfort

แถวที่ 1, 12, 13

พื้นที่ของที่นั่งแถวที่ 1, 12, 13 มีขนาดกว้างใหญ่กว่า ท่านจึงมีพื้นที่ในการยืดขาได้มากขึ้น

hkd160 hkd160 hkd180 hkd180

tigerquicker

tigerquicker

แถวที่ 2-4

ที่นั่งแถวที่ 2-4 จะได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายท่านก็สามารถออกจากห้องโดยสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

hkd85 hkd85 hkd100 hkd100

tigerbuddy

tigerbuddy

แถวที่ 5-11 และ 14-30

เมื่อท่านต้องการนั่งกับครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกัน หรือเมื่อท่านต้องการระบุที่นั่งริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง กรุณาทำการเลือกล่วงหน้าที่นั่งมาตรฐานก่อน เพื่อสะดวกในการเลือกได้ที่นั่งที่ท่านระบุ

hkd50 hkd50 hkd60 hkd60
รายการ การเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน

tigercomfort

tigercomfort

แถวที่ 1, 12, 13

พื้นที่ของที่นั่งแถวที่ 1, 12, 13 มีขนาดกว้างใหญ่กว่า ท่านจึงมีพื้นที่ในการยืดขาได้มากขึ้น

thb715 thb715 thb825 thb825

tigerquicker

tigerquicker

แถวที่ 2-4

ที่นั่งแถวที่ 2-4 จะได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายท่านก็สามารถออกจากห้องโดยสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

thb385 thb385 thb440 thb440

tigerbuddy

tigerbuddy

แถวที่ 5-11 และ 14-30

เมื่อท่านต้องการนั่งกับครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกัน หรือเมื่อท่านต้องการระบุที่นั่งริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง กรุณาทำการเลือกล่วงหน้าที่นั่งมาตรฐานก่อน เพื่อสะดวกในการเลือกได้ที่นั่งที่ท่านระบุ

thb210 thb210 thb265 thb265

ก่อนที่ท่านจะทำการเลือกล่วงหน้า กรุณาอ่านรายละเอียดคำชี้แจงต่อไปนี้ :

tigercomfort

ที่นั่งแถวที่ 1

 • เนื่องจากใช้เข็มขัดนิรภัยแบบปั๊มลม เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้งาน ห้ามทารกและผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกนั่งในที่นั่งแถวที่ 1 และห้ามวางตะกร้าใส่ทารกหรือเบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารก
 • เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัย หากท่านเป็นผู้โดยสารที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ จะไม่สามารถนั่งในที่นั่งแถวนี้

ที่นั่งแถวที่ 12 และ 13 เป็นที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน

 • เนื่องจากคำนึงถึงเส้นทางอพยพยามฉุกเฉิน ที่นั่งแถวนี้จะไม่สามารถเอนพนักพิงลงได้
 • เมื่อเกิดสถานการณ์การอพยพฉุกเฉิน ผู้โดยสารจำเป็นต้องช่วยเปิดประตูทางออก ผู้โดยสารเหล่านี้จึงต้องมีร่างกายแข็งแรง อายุ 15 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนของส่วนสูงและน้ำหนักที่สัมพันธ์กัน และสามารถเข้าใจในคำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบินที่เป็นภาษาอังกฤษ
 • สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารเดินทางพร้อมทารก ผู้โดยสารที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-15 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่สามารถนั่งที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน

คำชี้แจงอื่น ๆ

 • เพื่อความปลอดภัย ที่นั่งแถวที่ 1, 12, 13 ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยแบบขยาย เข็มขัดนิรภัยของที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉินบนเครื่องบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวันสามารถรองรับรอบเอวได้มากที่สุด 46 นิ้ว (116.5 เซนติเมตร) ผู้โดยสารที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉินจำเป็นต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว
 • หากท่านมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขทุกข้อของที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งของท่าน และจะไม่ชำระค่าใช้จ่ายการเลือกที่นั่งล่วงหน้าคืน

 

tigerquicker

ที่นั่งแถวที่ 2-4 จะได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายท่านก็สามารถออกจากห้องโดยสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

Back

tigerbuddy

ที่นั่งแถวที่ 2-4 จะได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายท่านก็สามารถออกจากห้องโดยสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

ที่นั่งแถวที่ 11 และ 30 เนื่องจากอยู่ใกล้กับทางออกฉุกเฉิน ที่นั่งแถวดังกล่าวจะไม่สามารถเอนพนักพิงลงได้

 • ทั้งนี้ที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่ายของท่านจะอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นในทางปฏิบัติ ความปลอดภัย และระดับการรักษาความปลอดภัย เราขอสงวนสิทธิ์ในการระบุหรือทำการระบุที่นั่งของผู้โดยสารใหม่ได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลังจากขึ้นเครื่องแล้ว
 • หากท่านเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สามารถโอนค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้าไปยังเที่ยวบินใหม่ได้ ไทเกอร์แอร์จะพยายามตอบสนองความต้องการที่นั่งของท่านอย่างดีที่สุดตามสถานการณ์ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้
 • หากเกิดการระงับ ล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบิน บริษัทสายการบินจะพยายามจัดที่นั่งที่เหมือนหรือคล้ายกันแก่ผู้โดยสาร แต่ไม่สามารถให้การรับรองได้ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว จะพิจารณาการคืนเงินตามสาเหตุของการระงับเที่ยวบิน
 • เพื่อความปลอดภัย ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกจะได้รับอนุญาตให้นั่งในที่นั่งเฉพาะเท่านั้น หากมีทารกมากกว่า 1 คนในที่นั่งแถวเดียวกัน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนที่นั่ง หากท่านหรือสมาชิกในกลุ่มของท่านถูกเปลี่ยนแปลงที่นั่งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

Back

คลิกที่นี่เพื่อดูกฎระเบียบการบินของ T'way Air Codeshare Flight Flight (หมายเลขเที่ยวบิน IT6610 / IT6611)

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

โดยสารกับไทเกอร์แอร์ไต้หวันสามารถนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้มากสูงสุดถึง 10 กิโลกรัม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือท่านสามารถจองบริการโหลดสัมภาระในราคาสบายกระเป๋า ซึ่งคิดตามน้ำหนักของสัมภาระที่ท่านต้องการทำการเช็คอิน ท่านจึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการที่ไม่จำเป็น

โหลดสัมภาระ

สำหรับค่าโหลดสัมภาระท่านสามารถทำการตรวจเช็คได้จากตารางด้านล่างนี้ :

รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
โหลดสัมภาระ-15KG (ซื้อล่วงหน้า) twd750 twd900 twd1,100 -
โหลดสัมภาระ-20KG (ซื้อล่วงหน้า) twd850 twd1,050 twd1,250 -
โหลดสัมภาระ-25KG (ซื้อล่วงหน้า) twd1,050 twd1,350 twd1,550 -
โหลดสัมภาระ-30KG (ซื้อล่วงหน้า) twd1,350 twd1,650 twd1,850 -
โหลดสัมภาระ-35KG (ซื้อล่วงหน้า) twd1,650 twd1,950 twd2,200 -
โหลดสัมภาระ-40KG (ซื้อล่วงหน้า) twd2,000 twd2,400 twd2,600 -
โหลดสัมภาระ-50KG (ซื้อล่วงหน้า) - twd3,000 twd3,200 -
โหลดสัมภาระ-60KG (ซื้อล่วงหน้า) - twd3,900 twd4,100 -
โหลดสัมภาระ-70KG (ซื้อล่วงหน้า) - twd4,900 twd5,100 -
โหลดสัมภาระ-80KG (ซื้อล่วงหน้า) - twd6,000 twd6,200 -
โหลดสัมภาระ-15KG (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - twd1,500
อัตราค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - twd700
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
โหลดสัมภาระ-15KG (ซื้อล่วงหน้า) jpy2,500 jpy3,000 jpy3,600 -
โหลดสัมภาระ-20KG (ซื้อล่วงหน้า) jpy2,800 jpy3,500 jpy4,100 -
โหลดสัมภาระ-25KG (ซื้อล่วงหน้า) jpy3,500 jpy4,400 jpy5,100 -
โหลดสัมภาระ-30KG (ซื้อล่วงหน้า) jpy4,400 jpy5,400 jpy6,100 -
โหลดสัมภาระ-35KG (ซื้อล่วงหน้า) jpy5,400 jpy6,400 jpy7,200 -
โหลดสัมภาระ-40KG (ซื้อล่วงหน้า) jpy6,600 jpy7,900 jpy8,600 -
โหลดสัมภาระ-50KG (ซื้อล่วงหน้า) - jpy9,900 jpy10,500 -
โหลดสัมภาระ-60KG (ซื้อล่วงหน้า) - jpy12,800 jpy13,500 -
โหลดสัมภาระ-70KG (ซื้อล่วงหน้า) - jpy16,100 jpy16,800 -
โหลดสัมภาระ-80KG (ซื้อล่วงหน้า) - jpy19,700 jpy20,400 -
โหลดสัมภาระ-15KG (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - jpy4,900
อัตราค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - jpy2,300
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
โหลดสัมภาระ-15KG (ซื้อล่วงหน้า) krw26,800 krw32,100 krw39,200 -
โหลดสัมภาระ-20KG (ซื้อล่วงหน้า) krw30,300 krw37,400 krw44,600 -
โหลดสัมภาระ-25KG (ซื้อล่วงหน้า) krw37,400 krw48,100 krw55,300 -
โหลดสัมภาระ-30KG (ซื้อล่วงหน้า) krw48,100 krw58,800 krw65,900 -
โหลดสัมภาระ-35KG (ซื้อล่วงหน้า) krw58,800 krw69,500 krw78,400 -
โหลดสัมภาระ-40KG (ซื้อล่วงหน้า) krw71,300 krw85,500 krw92,600 -
โหลดสัมภาระ-50KG (ซื้อล่วงหน้า) - krw106,900 krw114,000 -
โหลดสัมภาระ-60KG (ซื้อล่วงหน้า) - krw138,900 krw146,100 -
โหลดสัมภาระ-70KG (ซื้อล่วงหน้า) - krw174,600 krw181,700 -
โหลดสัมภาระ-80KG (ซื้อล่วงหน้า) - krw213,700 krw220,900 -
โหลดสัมภาระ-15KG (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - krw53,500
อัตราค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - krw25,000
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
โหลดสัมภาระ-15KG (ซื้อล่วงหน้า) hkd180 hkd220 hkd265 -
โหลดสัมภาระ-20KG (ซื้อล่วงหน้า) hkd205 hkd255 hkd300 -
โหลดสัมภาระ-25KG (ซื้อล่วงหน้า) hkd255 hkd325 hkd375 -
โหลดสัมภาระ-30KG (ซื้อล่วงหน้า) hkd325 hkd400 hkd445 -
โหลดสัมภาระ-35KG (ซื้อล่วงหน้า) hkd400 hkd470 hkd530 -
โหลดสัมภาระ-40KG (ซื้อล่วงหน้า) hkd485 hkd580 hkd625 -
โหลดสัมภาระ-50KG (ซื้อล่วงหน้า) - hkd725 hkd770 -
โหลดสัมภาระ-60KG (ซื้อล่วงหน้า) - hkd940 hkd985 -
โหลดสัมภาระ-70KG (ซื้อล่วงหน้า) - hkd1,180 hkd1,230 -
โหลดสัมภาระ-80KG (ซื้อล่วงหน้า) - hkd1,445 hkd1,490 -
โหลดสัมภาระ-15KG (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - hkd360
อัตราค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - hkd170
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
โหลดสัมภาระ-15KG (ซื้อล่วงหน้า) thb825 thb990 thb1,210 -
โหลดสัมภาระ-20KG (ซื้อล่วงหน้า) thb935 thb1,155 thb1,375 -
โหลดสัมภาระ-25KG (ซื้อล่วงหน้า) thb1,155 thb1,485 thb1,705 -
โหลดสัมภาระ-30KG (ซื้อล่วงหน้า) thb1,485 thb1,815 thb2,035 -
โหลดสัมภาระ-35KG (ซื้อล่วงหน้า) thb1,815 thb2,145 thb2,420 -
โหลดสัมภาระ-40KG (ซื้อล่วงหน้า) thb2,200 thb2,640 thb2,860 -
โหลดสัมภาระ-50KG (ซื้อล่วงหน้า) - thb3,300 thb3,520 -
โหลดสัมภาระ-60KG (ซื้อล่วงหน้า) - thb4,290 thb4,510 -
โหลดสัมภาระ-70KG (ซื้อล่วงหน้า) - thb5,385 thb5,605 -
โหลดสัมภาระ-80KG (ซื้อล่วงหน้า) - thb6,595 thb6,815 -
โหลดสัมภาระ-15KG (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - thb1,650
อัตราค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม (เคาน์เตอร์สนามบิน) - - - thb770

ข้อควรรู้สำหรับสัมภาระเช็คอิน

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินทางอินเตอร์เน็ตแบบ ล่วงหน้า สามารถจองที่ดูแลกการจัดซื้อเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินของสายการบินก่อนเครื่องบินจะบินอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของไทเกอร์แอร์ไต้หวันเพื่อทำการจองล่วงหน้า หากก่อนกำหนดการเดินทาง 4 ชั่วโมง ท่านยังคงไม่ได้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อทำการจองรายการดังกล่าวล่วงหน้า ท่านก็สามารถซื้อบริการดังกล่าวได้ที่สนามบินในวันเดินทาง แต่จะจำกัดเฉพาะสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบสัมภาระน้ำหนักเกิน ตามอัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหมือนดังที่กำหนดในปัจจุบัน

 • ผู้โดยสารที่ชำระค่าใช้จ่ายแบบ ขณะที่จองตั๋วเครื่องบินหรือก่อนกำหนดการเดินทาง 4 ชั่วโมง หากไม่ได้โดยสารไปกับเที่ยวบินดังกล่าว หรือไม่ได้นำสัมภาระใด ๆ มาทำการโหลด หรือไม่ได้ใช้น้ำหนักสัมภาระที่ท่านได้ซื้อไว้ ท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายของบริการสัมภาระดังกล่าว
 • การโหลดสัมภาระที่มีน้ำหนักมากเกินกว่าแบบ ดังที่ท่านได้เลือกไว้ จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสัมภาระน้ำหนักเกินโดยคิดตามสกุลเงินท้องถิ่นของสนามบินที่ท่านออกเดินทางและจัดเก็บในอัตราต่อกิโลกรัมตามอัตราค่าใช้จ่ายขณะนั้น การชำระค่าใช้จ่ายน้ำหนักเกินให้ดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์บริการของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน
 • ไทเกอร์แอร์ไต้หวันไม่สามารถรับรองว่าจะรับการโหลดสัมภาระใด ๆ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยทุก ๆ ด้านและขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย ข้อกำหนดต่าง ๆ ของการโหลดสัมภาระกโปรดดูได้ที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระ
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าบริการสำรองที่นั่ง twd 220 X twd 750 twd 900
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน เปลี่ยนแปลง วันที่/เวลา ของเที่ยวบิน (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X twd 1,200 twd 1,500 twd 1,800
แก้ไขชื่อผู้โดยสาร X X twd 300 twd 500
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X X twd 1,500 twd 1,800
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน การซื้อตั๋ว X X twd 100 X
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน ขึ้นเครื่อง/ไม่ได้ขึ้นเครื่อง(ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์) X X twd 100 X
ค่าบริการของศูนย์บริการลูกค้า X X twd 200 X
ภาษีสนามบินหรือภาษีอื่น ๆ X X twd 215 X
ค่าตั๋วสำหรับทารก(อายุต่ำกว่า 2 ปี) twd 450 twd 450 twd 450 twd 450
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าบริการสำรองที่นั่ง jpy 700 X jpy 2,500 jpy 3,000
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน เปลี่ยนแปลง วันที่/เวลา ของเที่ยวบิน (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X jpy 3,900 jpy 4,900 jpy 5,900
แก้ไขชื่อผู้โดยสาร X X jpy 1,000 jpy 1,600
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X X jpy 4,900 jpy 5,900
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน การซื้อตั๋ว X X jpy 300 X
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน ขึ้นเครื่อง/ไม่ได้ขึ้นเครื่อง(ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์) X X jpy 300 X
ค่าบริการของศูนย์บริการลูกค้า X X jpy 700 X
ภาษีสนามบินหรือภาษีอื่น ๆ X X jpy 700 X
ค่าตั๋วสำหรับทารก(อายุต่ำกว่า 2 ปี) jpy 1,500 jpy 1,500 jpy 1,500 jpy 1,500
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าบริการสำรองที่นั่ง krw 7,900 X krw 26,800 krw 32,100
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน เปลี่ยนแปลง วันที่/เวลา ของเที่ยวบิน (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X krw 42,800 krw 53,500 krw 64,200
แก้ไขชื่อผู้โดยสาร X X krw 10,700 krw 17,900
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X X krw 53,500 krw 64,200
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน การซื้อตั๋ว X X krw 3,600 X
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน ขึ้นเครื่อง/ไม่ได้ขึ้นเครื่อง(ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์) X X krw 3,600 X
ค่าบริการของศูนย์บริการลูกค้า X X krw 7,200 X
ภาษีสนามบินหรือภาษีอื่น ๆ X X krw 7,700 X
ค่าตั๋วสำหรับทารก(อายุต่ำกว่า 2 ปี) krw 16,100 krw 16,100 krw 16,100 krw 16,100
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าบริการสำรองที่นั่ง hkd 55 X hkd 180 hkd 220
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน เปลี่ยนแปลง วันที่/เวลา ของเที่ยวบิน (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X hkd 290 hkd 360 hkd 435
แก้ไขชื่อผู้โดยสาร X X hkd 75 hkd 120
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X X hkd 360 hkd 435
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน การซื้อตั๋ว X X hkd 25 X
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน ขึ้นเครื่อง/ไม่ได้ขึ้นเครื่อง(ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์) X X hkd 25 X
ค่าบริการของศูนย์บริการลูกค้า X X hkd 50 X
ภาษีสนามบินหรือภาษีอื่น ๆ X X hkd 55 X
ค่าตั๋วสำหรับทารก(อายุต่ำกว่า 2 ปี) hkd 110 hkd 110 hkd 110 hkd 110
รายการการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าบริการสำรองที่นั่ง thb 245 X thb 825 thb 990
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน เปลี่ยนแปลง วันที่/เวลา ของเที่ยวบิน (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X thb 1,320 thb 1,650 thb 1,980
แก้ไขชื่อผู้โดยสาร X X thb 330 thb 550
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก) X X thb 1,650 thb 1,980
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน การซื้อตั๋ว X X thb 110 X
ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐาน ขึ้นเครื่อง/ไม่ได้ขึ้นเครื่อง(ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์) X X thb 110 X
ค่าบริการของศูนย์บริการลูกค้า X X thb 220 X
ภาษีสนามบินหรือภาษีอื่น ๆ X X thb 240 X
ค่าตั๋วสำหรับทารก(อายุต่ำกว่า 2 ปี) thb 495 thb 495 thb 495 thb 495

 

 

 คลิกที่นี่เพื่อดูกฎระเบียบการบินของ T'way Air Codeshare Flight Flight (หมายเลขเที่ยวบิน IT6610 / IT6611)

ค่าบริการสำรองที่นั่ง

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์

 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน

เปลี่ยนแปลง วันที่/เวลา ของเที่ยวบิน (ส่วนต่างราคาตั๋วคิดต่างหาก)

 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการจองล่วงหน้าเป็นการคิดต่อคน/เซ็กเตอร์
 • จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงผ่านจัดการการจองของฉันให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเครื่องออก 4 ชั่วโมง
 • ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างราคาตั๋วเครื่องบินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่า หากราคาตั๋วเครื่องบินต่ำลงจากการเปลี่ยนแปลง จะไม่มีการคืนเงิน
 • ตั๋วโปรโมชั่นไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถโอนสิทธิ์
 • หากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นวันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมภายใน 72 ชั่วโมง ทางเราต้องขออภัยที่ไม่สามารถจัดอาหารที่จองล่วงหน้าให้ท่านได้ เนื่องจากเวลาดำเนินการไม่เพียงพอ
 • หากช่องทางการซื้อตั๋วเครื่องบินของท่านไม่ใช่เว็บไซต์ทางการ/ศูนย์บริการลูกค้าของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน ท่านต้องร้องขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานเดิมที่ท่านซื้อตั๋วเครื่องบิน
 • เราขอแนะนำให้คุณใช้บัตรเครดิตใบเดียวกันสำหรับกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินของตัวท่านเอง หากท่านใช้บัตรเครดิตอื่นในการชำระเงิน จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดจองใหม่ โดยจะคิดค่าบริการตามแต่ละช่วงการบิน (Sector) ของท่าน

Back

แก้ไข/เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • ต้องทำการเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเที่ยวบินเดิมจะออก 4 ชั่วโมง
 • หากการแก้ไขเกิดจาก ชื่อ/นามสกุล สลับกัน การใช้นามสกุลสามีหลังจากแต่งงาน การเปลี่ยนชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรอังกฤษภายใน 2 ตัว กรุณาแนบสำเนาหนังสือเดินทางของตัวผู้โดยสารเอง (หากเป็นกรณีเปลี่ยนใช้นามสกุลตามสามี เปลี่ยนชื่อ จำเป็นต้องแนบเอกสารพิสูจน์ตัวตนอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน) เมื่อได้รับการยืนยันหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วจะได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฟรี
 • การแก้ไขชื่อหรือนามสกุลจำเป็นต้องกระทำด้วยตัวผู้โดยสารเอง และต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หลังจากการตรวจสอบข้อมูล (เช่น ข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง อายุหนังสือเดินทาง วันเกิด ฯลฯ ล้วนตรงกับบันทึกการสำรองที่นั่งเดิม) จนสามารถพิจารณาว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน จะสามารถคิดค่าใช้จ่ายแบบการแก้ไขชื่อผู้โดยสาร มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

Back

การขอคืนเงินและการยกเลิก

ไทเกอร์แอร์ไต้หวันดำเนินนโยบายแบบไม่มีการคืนตั๋ว หากผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลส่วนบุคคล รวมถึงการตัดสินใจไม่เดินทางหรือไม่สามารถร่วมเดินทางไปในเที่ยวบินนั้น ขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านทำประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคล เพื่อป้องกันสถานการณ์การยกเลิกดังกล่าว

หากผู้โดยสารตัดสินใจไม่โดยสารไปกับเที่ยวบิน ท่านมีสิทธิ์ขอคืนภาษีสนามบินและภาษีอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากรัฐบาล ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2016 ทางไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะเก็บค่าธรรมเนียม 1,250 ดอลลาร์ไต้หวัน (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า) ต่อคนต่อเซ็กเตอร์ สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป ทางไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะเก็บค่าธรรมเนียม 215 ดอลลาร์ไต้หวัน (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า) ต่อคนต่อเซ็กเตอร์ เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการขอคืนภาษีและค่าธรรมเนียมธนาคาร

หากท่านต้องการขอคืนภาษีจำเป็นต้องยื่นคำร้องภายใน 30 วันนับจากวันที่เที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทาง โดยจะทำการคืนเงินผ่านบัตรเครดิตเดิมที่ท่านใช้ชำระเงิน สำหรับผู้ที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ทางการของไทเกอร์แอร์ไต้หวันและต้องการขอคืนเงินภาษีกรุณาคลิกที่นี่ หากท่านไม่ได้จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ทางการของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน กรุณาติดต่อหน่วยงานเดิมที่ท่านซื้อตั๋วเครื่องบิน

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของเที่ยวบิน

ทางบริษัทอาจดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาออกเดินทางหรือเวลามาถึง ยกเลิก ยุติ เปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางหรือขยายเวลาของเที่ยวบินใด ๆ ได้ตลอดเวลา

เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน) ทางบริษัทจะกำหนดบรรทัดฐานโดยพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลงแต่ละสถานการณ์ พยายามจัดเตรียมให้ผู้โดยสารได้โดยสารไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดของทางบริษัทซึ่งมีจุดหมายปลายทางเดียวกันตามตารางและยังคงมีที่นั่งว่างเหลืออยู่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้โดยสารไม่สามารถยอมรับแผนทดแทนดังกล่าว ทางบริษัทจะพิจารณากำหนดตามการเปลี่ยนแปลงแต่ละสถานการณ์ พยายามเสนอมาตรการที่เหมาะสม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ใด ๆ ต่อการที่เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเป็นเหตุให้ผู้โดยสารได้รับความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านแน่ใจว่าท่านได้ทำประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคลที่มีความคุ้มครองครอบคลุมรายการดังกล่าว

รายการวิธีการชาร์จการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าเคาน์เตอร์สนามบิน

tigerconnect บริการต่อเครื่อง

ต่อคนต่อครั้ง twd500 X twd800 twd800

บริการนำทางที่สนามบิน

จัดเสนอบริการเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินจนถึงประตูขึ้นเครื่อง

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์ X X twd1,500 twd1,500
รายการวิธีการชาร์จการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าเคาน์เตอร์สนามบิน

tigerconnect บริการต่อเครื่อง

ต่อคนต่อครั้ง jpy1,600 X jpy2,600 jpy2,600

บริการนำทางที่สนามบิน

จัดเสนอบริการเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินจนถึงประตูขึ้นเครื่อง

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์ X X jpy4,900 jpy4,900
รายการวิธีการชาร์จการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าเคาน์เตอร์สนามบิน

tigerconnect บริการต่อเครื่อง

ต่อคนต่อครั้ง krw17,900 X krw28,500 krw28,500

บริการนำทางที่สนามบิน

จัดเสนอบริการเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินจนถึงประตูขึ้นเครื่อง

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์ X X krw53,500 krw53,500
รายการวิธีการชาร์จการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าเคาน์เตอร์สนามบิน

tigerconnect บริการต่อเครื่อง

ต่อคนต่อครั้ง hkd120 X hkd195 hkd195

บริการนำทางที่สนามบิน

จัดเสนอบริการเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินจนถึงประตูขึ้นเครื่อง

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์ X X hkd360 hkd360
รายการวิธีการชาร์จการเก็บค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ทางการจัดการการจองการเก็บค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าเคาน์เตอร์สนามบิน

tigerconnect บริการต่อเครื่อง

ต่อคนต่อครั้ง thb550 X thb880 thb880

บริการนำทางที่สนามบิน

จัดเสนอบริการเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินจนถึงประตูขึ้นเครื่อง

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการเรียกเก็บต่อคนต่อเซ็กเตอร์ X X thb1,650 thb1,650

tigerconnect บริการต่อเครื่อง

บริการต่อเครื่อง tigerconnect สามารถทำให้ภายในบันทึกสำรองที่นั่งของท่านบันทึกเดียวมีรายการซื้อเที่ยวบินต่อเครื่องระหว่าง 2 เที่ยวบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวันภายในครั้งเดียว

สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อเที่ยวบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวันตั้งแต่ 2 เที่ยวขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และจะทำการต่อเครื่องที่สนามบินนานาชาติเถาหยวนหรือสนามบินนานาชาติเกาสงไต้หวัน เราขอเสนอบริการเพื่อความสะดวกในการต่อเครื่อง tigerconnect ซึ่งจะทำให้ท่านเดินทางไปยังเซ็กเตอร์ต่อไปอย่างสะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องผ่านเข้าเมืองไต้หวัน (ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือรับกระเป๋าสัมภาระ) และไม่จำเป็นต้องเตรียมวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับเข้าเมืองไต้หวัน

ผู้ที่ซื้อเที่ยวบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันตั้งแต่ 2 เที่ยวขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และต้องต่อเครื่องที่สนามบินไต้หวันภายใน (รวม) 8 ชั่วโมง หรือเวลาในการรับส่งสนามบินนานาชาติเกาสงมากกว่า 2 ชั่วโมงและน้อยกว่า 6 ชั่วโมง (รวม) ภายใน จำเป็นต้องซื้อบริการต่อเครื่อง tigerconnect

ผู้โดยสารที่ได้ชำระเงินซื้อบริการต่อเครื่อง tigerconnect แล้ว สามารถติดป้ายสัมภาระเช็คอินจากต้นทางส่งตรงถึงปลายทาง อีกทั้งสามารถรับบัตรที่นั่งเที่ยวบินต่อไปได้อย่างรวดเร็วที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่องภายในสนามบินนานาชาติเถาหยวนหรือสนามบินนานาชาติเกาสงไต้หวัน

ข้อควรรู้ในการใช้งาน :

 • หลังจากที่เที่ยวบินแรกได้ออกเดินทางแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ในกำหนดการ tigerconncet
 • ส่วนใด ๆ ภายใน tigerconnect ที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนสิทธิ์