เข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน My tigerclub ออกจากระบบ
ทาง
มาถึง
ทาง
มาถึง
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
 • ผู้ใหญ่
  >= 12
 • เด็ก
  2 - 11
 • ทารก
  7 วันถึงต่ำกว่า 2 ปี
destination
departing
returning
rooms
 • Adults
  12+ years
 • Children
  2 - 11 years
จุดหมาย
เมือง
ประเภทสินค้า
ประเภท
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ

เข้าร่วมกับไทเกอร์แอร์ไต้หวัน

ALL PILOTS 
Captain
 1. Valid ATPL
 2. A current CAA Class One Medical certificate.
 3. A minimum of 5,000 total jet flight hours; including 1000 PIC hours on type or other airline transport jet category (eg. B737, MD80).
 4. ICAO English proficiency level 4 or above.
 5. Provide the latest Proficiency Check /Proficiency Training/Annual Line Check Report.
 6. Reference from Chief Pilot (or similar) of last two employers.
 7. Flight safety record issued by official organization and current airline
 8. No history of, or convictions for, substance abuse.

Note: The claims stated herein are required to be substantiated with ACCEPTABLE EVIDENCE AND SUPPORTING DOCUMENTS.

First Officer
 1. Valid ATPL 
 2. A current CAA Class One Medical certificate.
 3. A minimum of 1,500 total jet flight hours; including 500 flight hours on A320.
 4. ICAO English proficiency level 4 or above.
 5. Provide the latest Proficiency Check /Proficiency Training/Annual Line Check Report.
 6. Reference from Chief Pilot (or similar) of last two employers.
 7. Flight safety record issued by official organization and current airline
 8. No history of, or convictions for, substance abuse.

Note: The claims stated herein are required to be substantiated with ACCEPTABLE EVIDENCE AND SUPPORTING DOCUMENTS.

Remarks
 1. Screening Process: Document Review, Simulator Assessment, Interview and Medical Check.
 2. Be acceptable to CAA for license conversion.
 3. Be prepared to allow Tigerair Taiwan or our representative, to contact previous employer/Civil Aviation Authority (CAA).

If you are interested in our Pilot position, please contact:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.