เมือง
ทาง
ปลายทาง
เถาหยวน(TPE)
เกาสง(KHH)
ไทจง(RMQ)
โคจิ(KCZ)
อาคิตะ(AXT)
Asahikawa(AKJ)
ฟุกุโอกะ(FUK)
ฮาโกดาเตะ(HKD)
ฮานามากิ(HNA)
โตเกียวฮาเนดะ(HND)
นิยายเกี่ยวกับวีรชน(HSG)
อิบารากิ(IBR)
โอซาก้า(KIX)
Komatsu(KMQ)
นาโกย่า(NGO)
โตเกียวนาริตะ(NRT)
Okinawa(OKA)
Okayama(OKJ)
เซนได(SDJ)
ซัปโปโร(CTS)
นิอิกาตะ(KIJ)
โซล(GMP)
เกาะเชจู(CJU)
อินชอน(ICN)
ปูซาน(PUS)
แทกู(TAE)
มาเก๊า(MFM)
ดานัง(DAD)
ภูเก็ต(HKT)
DAD(DAD)
กรุงเทพมหานคร(DMK)