เมือง
ทาง
ปลายทาง
เถาหยวน(TPE)
เกาสง(KHH)
ไทจง(RMQ)
เซนได(SDJ)
Okayama(OKJ)
Okinawa(OKA)
โตเกียวนาริตะ(NRT)
นาโกย่า(NGO)
Komatsu(KMQ)
โอซาก้า(KIX)
Asahikawa(AKJ)
นิอิกาตะ(KIJ)
อิบารากิ(IBR)
นิยายเกี่ยวกับวีรชน(HSG)
โตเกียวฮาเนดะ(HND)
ฮานามากิ(HNA)
ฮาโกดาเตะ(HKD)
ฟุกุโอกะ(FUK)
อินชอน(ICN)
เกาะเชจู(CJU)
ปูซาน(PUS)
แทกู(TAE)
มาเก๊า(MFM)
ปาลาวัน (เปอร์โตปรินเซซา)(PPS)
กรุงเทพมหานคร(DMK)
โบราเคย์(KLO)