เมือง
ทาง
ปลายทาง
เถาหยวน(TPE)
เกาสง(KHH)
ไทจง(RMQ)
Asahikawa(AKJ)
ฟุกุโอกะ(FUK)
ฮาโกดาเตะ(HKD)
ฮานามากิ(HNA)
โตเกียวฮาเนดะ(HND)
นิยายเกี่ยวกับวีรชน(HSG)
อิบารากิ(IBR)
นิอิกาตะ(KIJ)
โอซาก้า(KIX)
Komatsu(KMQ)
นาโกย่า(NGO)
โตเกียวนาริตะ(NRT)
Okinawa(OKA)
Okayama(OKJ)
เซนได(SDJ)
เกาะเชจู(CJU)
อินชอน(ICN)
ปูซาน(PUS)
แทกู(TAE)
มาเก๊า(MFM)
กรุงเทพมหานคร(DMK)
โบราเคย์(KLO)
ปาลาวัน (เปอร์โตปรินเซซา)(PPS)