เมือง
ทาง
ปลายทาง
เถาหยวน(TPE)
เกาสง(KHH)
ไทจง(RMQ)
Asahikawa(AKJ)
ฟุกุโอกะ(FUK)
ฮาโกดาเตะ(HKD)
ฮานามากิ(HNA)
โตเกียวฮาเนดะ(HND)
นิยายเกี่ยวกับวีรชน(HSG)
อิบารากิ(IBR)
โอซาก้า(KIX)
Komatsu(KMQ)
นาโกย่า(NGO)
โตเกียวนาริตะ(NRT)
Okinawa(OKA)
Okayama(OKJ)
เซนได(SDJ)
ซัปโปโร(CTS)
นิอิกาตะ(KIJ)
อาคิตะ(AXT)
โคจิ(KCZ)
ฟุกุชิมะ(FKS)
เกาะเชจู(CJU)
อินชอน(ICN)
ปูซาน(PUS)
โซล(GMP)
มาเก๊า(MFM)
ดานัง(DAD)
ภูเก็ต(HKT)
เกาะฟู้โกว๊ก(PQC)