• หน้าแรก
  • บินไปกับเรา
  • กำหนดการ

กำหนดการ

※ เวลาการออกเดินทางและจุดหมายปลายทางนั้นเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ข้อมูลตารางเวลาการบินนั้นใช้สำหรับเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนออกเดินทางโปรดตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนที่จะออกเดินทางอีกครั้ง ถ้าหากมีการเกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อมหรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ ทางไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
※ โปรดระวัง เที่ยวบินอาจไม่สามารถบินหรือออกเดินทางเนื่องจากปัจจัยเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้