top-banner
  • หน้าแรก
  • สิทธิ์ของแฟน ๆ
  • ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

รีบซื้อประกันภัยการเดินทางจากชับบ์ จะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนด้วยวิธีง่าย ๆ ทำให้ท่านท่องเที่ยวได้อย่างวางใจ


ประกันภัยการเดินทางจากชับบ์เสนอความคุ้มครองอย่างครบถ้วนระหว่างการเดินทางแก่ท่าน หากท่านพลาดโอกาสซื้อประกันภัยการเดินทางขณะที่ซื้อตั๋วเครื่องบิน ท่านยังคงสามารถซื้อได้โดยคลิกเลือก "เรียนรู้เพิ่มเติม"


ประกันภัยการเดินทางจากชับบ์เสนอ :


  • ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บร้ายแรงจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
  • การประกันความไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ความล่าช้าของหมายกำหนดการ เอกสารการเดินทางหรือสัมภาระได้รับความเสียหาย ล้วนสามารถได้รับการชดเชย
  • บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉินท่านสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม MO
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นร่างและออกโดย บริษัท ประกันภัยของทวีปอเมริกาเหนือ, ไต้หวันสาขา (ชับบ์ไต้หวัน). โดยการซื้อมันคุณสามารถยืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจการรับรองและประกาศนโยบายถ้อยคำและการแจ้งเตือนของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล