top-banner
  • หน้าแรก
  • สนับสนุน
  • tigerclub สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

tigerclub สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

ยินดีต้อนรับการสมัครเป็นสมาชิกของ tigerclub

เข้าร่วมสมาชิกทันที เพื่อให้ตั๋วเครื่องบินของคุณมีมูลค่ายิ่งขึ้น!

 

ในอนาคตค่าใช้จ่ายในการชำระตั๋วเครื่องบินแต่ละรายการ จะกลายเป็น “เส้นทางไทเกอร์ (tigerpath)” ของคุณ เมื่อคุณท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องกับไทเกอร์แอร์ไต้หวัน “เส้นทางไทแกอร์ (tigerpath)” ของคุณจะสะสมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เราจะใช้ “เส้นทางไทเกอร์ (tigerpath)” เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของคุณ

เส้นทางไทเกอร์คืออะไร?

 

“เส้นทางไทเกอร์” คือการสะสมเส้นทางทุกรายละเอียดจากการร่วมเดินทางระหว่างคุณและไทเกอร์แอร์ไต้หวัน และยังเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนระดับและคงรักษาคุณสมบัติสมาชิก

 

วิธีในการคำนวณเส้นทางไทเกอร์ : เส้นทางไทเกอร์ (tigerpath) จะคิดเป็น 1% ของยอดตั๋วเครื่องบิน

** วันที่มีผลบังคับใช้ของการสะสม tigerpath แต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวันที่มาถึงของเที่ยวบินของคุณ และหากกำหนดการของคุณรวมเที่ยวบินขากลับ วันที่มีผลจะเป็นวันที่มาถึงของเที่ยวบินขากลับของคุณ ซึ่งจะมีผลภายใน 180 วัน และจะนับเป็น tigerpath ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการอัพเกรดระดับของคุณ

 

สมาชิกซื้อและโดยสารเที่ยวบินประจำระหว่างประเทศของสายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (โปรดระวัง : ตั๋วสมนาคุณ ตั๋วพนักงานและญาติเพื่อน ตั๋ว ZED ตั๋วกลุ่มองค์กร ตั๋วเครื่องบินที่ซื้อผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือเที่ยวบินร่วมต้องขออภัยที่ไม่สามารถรวมในการคำนวณส่วนลด) ยอดตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมถึงการซื้อบริการฝากสัมภาระเพิ่มเติม อาหารบนเครื่อง และไม่รวมถึงยอดเงินภาษีในแต่ละพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจองบริการ) ทุก ๆ 100 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่สามารถสะสม “เส้นทางไทเกอร์” 1 แต้ม ครบ 200 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่สะสม 2 แต้ม...ตามลำดับ tigerpath จะถูกสะสมให้กับสมาชิกที่ขึ้นเครื่อง และ tigerpath ไม่สามารถโอนหรือรวมกับบัญชีของสมาชิกท่านอื่นได้

 

ไทเกอร์พอยท์ (tigerpoints) ที่ได้จากรางวัลซื้อด้วยบัตรร่วมแบรนด์ครั้งแรก กิจกรรมเพิ่มเติม ... จะไม่คำนวณรวมในเส้นทางไทเกอร์ (tigerpath)

เข้าร่วมเป็นสมาชิก
การใช้ยอดเงินสมนาคุณ

เมื่อสะสมยอดเงินสมนาคุณครบ 100 ขึ้นไป ก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้

ผม/ดิฉันต้องการเข้าสู่ระบบ

ระดับสมาชิก

 

เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ

 

  1. ผู้ที่สะสมเส้นทางไทเกอร์ตามขั้นตอนและสอดคล้องกับเงื่อนไขเลื่อนระดับ ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะทำการตรวจสอบระดับของคุณหลังจากสะสมเส้นทางไทเกอร์ ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนระดับภายใน 24 ชั่วโมง
  2. เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบและเลื่อนระดับสำเร็จ ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะส่งจดหมายแจ้งการเลื่อนระดับไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ หรือสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อตรวจสอบสถานะระดับในปัจจุบัน

 

อายุการใช้งานของระดับ

 

  • tigerexpert:มีผลถาวร
  • tigerprime:หลังจากเลื่อนระดับแล้ว โดยพื้นฐานแล้วระดับ tigerprime จะมีอายุการใช้งาน 180 วัน และภายหลังจะขยายเวลาตามการสะสมเส้นทางไทเกอร์ดังคำอธิบายดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขในการรักษาระดับ

 

หลังจากที่คุณเลื่อนระดับเป็น tigerprime แล้ว หากได้มีการเพิ่มเส้นทางไทเกอร์ใด ๆ ภายในช่วงอายุการใช้งาน สามารถขยายอายุการใช้งานของระดับตั้งแต่วันที่เพิ่มใหม่โดยอัตโนมัติ

 

ยกตัวอย่าง : หากคุณกลายเป็น tigerprime ในวันที่ 1 มกราคม 2023 อายุการใช้งานของ tigerprime คือวันที่ 29 มิถุนายน 2023 และคุณได้เพิ่มเส้นทางไทเกอร์ในวันที่ 1 เมษายน 2023 (ไม่จำกัดแต้ม) ดังนั้นอายุการใช้งานของระดับ VIP ใหม่ของคุณจะขยาย 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2023

 

ดังนั้น เราสนับสนุนให้คุณใช้ไทเกอร์แอร์ไต้หวันเป็นสายการบินสำหรับการท่องเที่ยวครั้งถัดไปของคุณ เพื่อคงรักษาสิทธิประโยชน์ในระดับของคุณตลอดไป

 

โปรดระวัง : หากมิได้เพิ่มเส้นทางไทเกอร์ใด ๆ เกินกว่า 180 วัน ทางเราต้องขออภัยที่จะต้องลดระดับของคุณจาก tigerprime เป็นtigerexpert

 

 

คำอธิบายสิทธิประโยชน์

 

เมื่อระดับของคุณเพิ่มขึ้น ไทเกอร์พอยท์ (tigerpoints) ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว สะสมกองทุนท่องเที่ยวในอนาคตของคุณอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถรับรางวัลพรีเมียมล่วงหน้าจากกิจกรรมโปรโมชั่นขนาดใหญ่เป็นระยะ

 

ส่วนลดในการซื้อตั๋ว การเลื่อนระดับ การสะสมการใช้บัตรร่วมแบรนด์แบบทวีคูณ ไทเกอร์พอยท์แต่ละแต้มล้วนสามารถใช้เป็นส่วนลดของค่าใช้จ่ายในตั๋วเครื่องบินและการซื้อบริการเพิ่มเติม...ของคุณ ส่วนลดไร้ขีดจำกัด! เดินทางยิ่งมาก ผลตอบแทนยิ่งสูง