• หน้าแรก
  • สนับสนุน
  • คำชี้แจงเกี่ยวกับหมายเลขแลกรับ

Voucher คำชี้แจงเกี่ยวกับหมายเลขแลกรับ

A. ได้หมายเลขแลกรับจากการชนะกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยไทเกอร์แอร์ไต้หวัน
B. ได้หมายเลขแลกรับจากการจับรางวัลของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยพันธมิตร

หลักฐานการแลกรับสามารถนำมาใช้หักลด

ค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน

หลักฐานการแลกรับไม่สามารถนำมาใช้หักลด

ค่าภาษีสนามบิน/ค่าระเบียบการ/ค่าบริการสำรองที่นั่ง

Step 1 ได้รับหมายเลขแลกรับ 17 หลักจากกิจกรรม

Step 2 กรุณาไปยังเว็บไซต์ทางการของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (www.tigerairtw.com) ค้นหาวันที่และเที่ยวบินที่คุณต้องการโดยสาร

Step 3 กรุณาเลือกเที่ยวบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวันที่หมายเลขแลกรับระบุไว้ และทำตามขั้นตอนการสำรองที่นั่งโดยกรอกข้อมูลที่ต้องการตามรายการ

Step 4 นหน้าเว็บชำระเงินกรุณาเลือก "หมายเลขแลกรับ" ในการชำระเงิน จากนั้นกรอกหมายเลขแลกรับด้านล่าง. ในเพจชำระเงินต้องมีตัวเลือก[voucher] ถึงสามารถใช้รหัสแลกเปลี่ยนเพื่อชำระเงิน ถ้าหากไม่มีตัวเลือกนี้ โปรดดำเนินการอีกครั้งหรือปรึกษาศูนย์บริการ

Step 5 หากท่านมีจำนวนเงินคงเหลือที่ต้องชำระเพิ่ม ในหน้าเว็บรายละเอียดการชำระเงินจะปรากฏรายการจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ กรุณากรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน

Step 6 เมื่อท่านแลกรับตั๋วเครื่องบินและออกตั๋วสำเร็จแล้ว ใบกำหนดการอิเล็กทรอนิกส์ของท่านจะถูกส่งไปยังกล่องรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

  • อายุการใช้งานของหลักฐานการแลกรับยึดตามคูปองเป็นหลัก หากวันที่ท่านต้องการจองเต็มแล้ว กรุณาเลือกวันที่ (หรือเที่ยวบิน) อื่น ๆ ภายในกำหนดอายุการใช้โดยสารของตั๋วเครื่องบิน
  • บันทึกการสำรองที่นั่งแต่ละรายการจำกัดให้ใช้หมายเลขแลกรับได้เพียงหนึ่งชุด คูปองแลกรับไม่สามารถใช้หักลดภาษีสนามบินทั้งสองแห่ง ค่าบริการสำรองที่นั่ง สัมภาระเช็คอิน อาหารบนเครื่อง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประกันภัยการเดินทาง โรงแรม ตั๋วรถ ตั๋วเรือ ฯลฯ ที่เป็นค่าบริการเสริมมูลค่า
  • เมื่อจองที่นั่งล่วงหน้าและออกตั๋ว ผู้โดยสารต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีสนามบิน ค่าระเบียบการ ค่าบริการสำรองที่นั่งที่เก็บพร้อมกับตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง จำนวนเงินที่ต้องชำระรวมถึงค่าภาษีต่าง ๆ ค่าระเบียบการ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ กรุณาชำระด้วยบัตรเครดิตขณะซื้อตั๋วเครื่องบิน. ท่านไม่สามารถใช้คูปองบัตรกำนัลสำหรับทำการจองตั๋วสำหรับเที่ยวบินร่วมได้.
  • หมายเลขแลกรับใช้ได้เฉพาะตัวผู้โดยสารที่ถือตั๋วและโดยสารเที่ยวบินของทางบริษัทเท่านั้น ห้ามทำการขายต่อหรือโอนสิทธิ์ เมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางและไม่สามารถคืนตั๋ว หากเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์ไต้หวันขอสงวนสิทธิ์ในการตีความและอำนาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในทุก ๆ เรื่อง
  • หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการแลกรับตั๋วเครื่องบิน กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน : +886 2 7753 1088 เวลาให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า เวลา 09:00-21:00 ทุกวัน (ศูนย์บริการลูกค้าจะให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่สามารถช่วยเหลือในการแลกรับคูปองของขวัญ)
  • ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ มาตราที่ 88 และข้อกำหนดมาตรฐานอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้ประเภทต่าง ๆ ของสาธารณรัฐจีน เมื่อบุคคลที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐจีนได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 20,000 (รวม) เหรียญไต้หวันขึ้นไป จำนวนเงินได้จากรางวัล (มูลค่าหน้าตั๋วของตั๋วเครื่องบินจะแตกต่างกันตามมูลค่าที่แตกต่างกันของเส้นทางบิน) ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 10% ตามข้อกำหนด ผู้ที่ "ทุกครั้งที่จำนวนภาษีที่ควรหักเก็บ" ไม่เกิน 2,000 เหรียญไต้หวัน จะได้รับการยกเว้น แต่ผู้ที่ "จำนวนเงินได้ตลอดทั้งปี" เกินกว่า 1,000 เหรียญไต้หวัน ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ ผู้ที่ถูกรางวัลต้องกรอก "ใบเสร็จรับเงินที่ถูกรางวัล" กรุณากรอกข้อมูลผู้ที่ถูกรางวัลอย่างละเอียดและถูกต้อง และนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของจำนวนเงินที่ถูกรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หากท่านไม่ใช่บุคคลที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐจีน หรือเป็นธุรกิจที่แสวงผลกำไรที่ไม่มีสถานประกอบธุรกิจที่แน่นอนในอาณาเขตสาธารณรัฐจีน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 20%
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับโปรโมชั่นอื่น ๆ หมายเลขแลกรับแต่ละชุดจะจำกัดการใช้เฉพาะผู้โดยสาร 1 ท่านภายในหมายเลขรหัสการสำรองที่นั่ง 1 หมายเลข