• หน้าแรก
 • มีนัดกับไทเกอร์แฟน
 • นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล บริษัท ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน จำกัด (ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน)

บริษัท ไทเกอร์แอร์เวย์ไต้หวัน จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน" หรือ "เรา") มุ่งมั่นที่จะปกป้องรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หวังว่าท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน และสามารถใช้บริการต่างๆ จากเว็บไซต์ของเราได้อย่างวางใจ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลและขอบเขตเว็บไซต์บางส่วน ท่านจำเป็นที่จะต้องป้อนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและยืนยันตัวเองได้ ถึงจะสามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเราได้
เราจะรวบรวม(รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่กำหนดเฉพาะจากเว็บไซต์, APP โทรศัพท์มือถือ, เคาน์เตอร์ขายตั๋วและศูนย์บริการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 1. การสมัครเป็นสมาชิก
 2. การจองตั๋ว ซื้อตั๋วทางออนไลน์
 3. การควบคุมโปรแกรมการเดินทางและการซื้อบริการเสริมเพิ่มเติม
 4. การดำเนินงานของสนามบินรวมถึงการบริการจัดสรรที่นั่งและสัมภาระ
 5. การใช้บริการเชิงโต้ตอบระหว่างสมาชิกและการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับสมาชิก
 6. การบริการส่งข้อความ SMS
 7. การช้อปปิ้งและกิจกรรมต่างๆ ทางออนไลน์
 8. การบริการด้านการตลาด
 9. การบริการลูกค้า

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากตัวแทนการท่องเที่ยวที่จองการบริการ พันธมิตรทางธุรกิจของเราในนามของลูกค้า (บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการหรือตัวแทน) หรือบุคคลที่สามและพันธมิตรการตลาดอื่นๆ ที่เข้าร่วมในการจัดเตรียมการเดินทางของลูกค้า


จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น เราอาจรวบรวม(รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแบ่งประเภทดังต่อไปนี้ :
 1. การยืนยันตัวบุคคล
 2. การยืนยันสถานะการเงินของตัวบุคคล
 3. การยืนยันตัวบุคคลจากข้อมูลประจำตัวของภาครัฐฯ
 4. คำอธิบายเกี่ยวกับส่วนบุคคล
 5. ข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกในครอบครัว
 6. ข้อมูลรายละเอียดการเดินทางและการย้ายถิ่นฐานอื่นๆ
 7. กิจกรรมสันทนาการและความชื่นชอบ
 8. อาชีพ
 9. การชดเชย
 10. บันทึกสุขภาพ
 11. ข้อมูลเด็ก
 12. ข้อมูลที่ไม่ได้จัดแยกหมวดหมู่

คลอบคลุมถึง(รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)ข้อมูลส่วนบุคคล สรรพนาม ชื่อภาษาจีนและชื่อภาษาอังกฤษในหนังสือเดินทาง วันเกิด สัญชาติ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่พักอาศัย ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ บัญชีอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรและรหัสผ่านสมาชิก ข้อมูลบัตรเครดิต(รวมทั้งรายชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตรเครดิตและอายุของบัตรเครดิต) ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท ประเภทหมวดอุตสาหกรรมและตำแหน่งหน้าที่ ภาษาที่ถนัดใช้และอาหารที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ ที่นั่งและการเดินทางที่ชื่นชอบ ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลเด็ก IP Addressและคุกกี้ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอื่นๆ เช่น บริการการบันทึกเสียง รายงานกรณีคดี ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจต้องใช้เกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจไม่สามารถดำเนินการบางส่วนของบริการออนไลน์ตามที่ท่านต้องการได้

สำหรับการใช้ข้อมูลลูกค้า เราจำกัดใช้เฉพาะภายในขอบเขตการดำเนินงานที่จำเป็นทางธุรกิจเท่านั้น จุดประสงค์หลักของการนำมาใช้ก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในส่วนของการให้บริการส่วนบุคคล :

 1. การจัดการตั๋วทางออนไลน์ รวมถึงการให้บริการแบบส่วนบุคคล การเช็คอินและการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 2. การประเมินผลและการดำเนินเรื่องการสมัครสมาชิก
 3. การจัดการเรื่องภาระงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสะสมแต้มโบนัสตอบแทน บันทึกประวัติการเข้าเป็นสมาชิก บันทึกการแลกแต้มโบนัสสะสม
 4. การจัดการเรื่องการวางแผนโปรแกรมเดินทางและสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อ รวมถึงการช้อปปิ้ง การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าทางออนไลน์
 5. การจัดการเรื่องการให้บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิกและนักท่องเที่ยว การให้บริการแจ้งข่าวสาร การให้บริการส่วนลด บริการส่งเสริมการขาย
 6. ทำการสำรวจตลาดและแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 7. เราอาจนำข้อมูลของท่านที่เราได้รวบรวมมา ส่งมอบให้แก่องค์กรเครือข่ายบริษัทของเราและหน่วยงานธุรกิจที่ร่วมงานกับเรา รวมถึง แต่ไม่ได้จำกับเฉพาะแค่ธนาคารที่ได้ร่วมมือกับเรา ทั้งนี้เพื่อหน่วยงานและบริษัทดังกล่าวข้างต้นมีความสะดวกในการให้บริการและจัดการข้อมูลของท่าน

เราขอรับประกันว่า หากไม่ได้รับการตกลงยินยอมจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือธุรกรรมอย่างเด็ดขาด


เมื่อท่านสั่งจองหรือซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่สินค้าและบริการหลักของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (รถเช่าโรงแรมประกันการเดินทางหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นบริการขนส่งในพื้นที่) ผ่านทางเว็บไซต์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน เพราะธุรกรรมนั้นอาจเป็นการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ ฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ป้อนลงในเว็บไซต์อาจถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องในภายหลัง ข้อมูลส่วนบุคคลจะนำมาใช้สำหรับสำนักงานสาขาและเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของเราทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง


ระยะเวลาในการใช้ข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลให้มีอายุจนถึงวันที่วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง หรือตามข้อกำหนดหรือกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

ผู้โดยสารหรือสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ หรือติดต่อศูนย์บริการทั่วโลกของเราตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการดังต่อไปนี้ หลังจากที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว เราจะดำเนินการให้ทันที หากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นบุคคลที่แท้จริงดังในข้อมูล เราก็ไม่สามารถที่จะให้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของนักท่องเที่ยวได้ จึงต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

 1. การสอบถามหรือการขอดูเอกสาร
 2. การขอถ่ายสำเนาเอกสาร
 3. การขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือการแก้ไขข้อมูล
 4. การขอให้หยุดรวบรวม จัดการหรือใช้งานข้อมูล
 5. การขอจำกัดการใช้งานข้อมูล
 6. การจำกัดการตัดสินใช้นโยบายแบบอัตโนมัติ
 7. การขอให้ลบล้างข้อมูล
 8. การขอถ่ายโอนข้อมูลออก
หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการขายของไทเกอร์แอร์ไต้หวันและบริษัทในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมมือกันทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่จำนวนเงินในการทำธุรกรรมและโปรแกรมการเดินทาง ในการเรียกข้อมูลเฉพาะเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้เราอาจส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้บริษัทคู่ค้าของเรา เพื่อการบริการที่ดีกว่า การทำธุรกรรมที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นและเพิ่มความหลากหลายให้กับการบริการ

คุกกี้เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกอ่านข้อมูลและแยกแยะลักษณะความชื่นชอบของผู้ใช้แต่ละคน จากการเขียนข้อความสั้น ๆ บางส่วนลงในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ผ่านเบราเซอร์ รวมถึงรหัสติดตามหน้าเว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับติดตามจำนวนผู้เข้าชมและสภาพการใช้งานของเว็บไซต์ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน จากการเชื่อมต่อของลิงค์โฆษณาในเว็บไซต์ที่เป็นบุคคลที่สาม หากท่านไม่แสดงความยินยอม ก็อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ขายตั๋วออนไลน์หรือเรียกเปิดหน้าเว็บไซต์จากมือถือได้ตามปกติ


IP Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกำหนดให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายเลข IP นี้ เมื่อผู้ใช้เข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวันและหน้าเพจเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเวลาเข้าชมและหน้าที่เข้าเยี่ยมชมจะถูกบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวันทันที

เนื้อหาเว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ล้วนต้องปฏิบัติตามกฎการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีข้อกำหนดในการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป เมื่อท่านได้ออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ท่านควรจะเพิ่มความระมัดระวังและอ่านข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลที่ส่งออกไปไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น ทางเราจะไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น
เราได้บัญชีอีเมลของท่านจาก"การรวบรวมข้อมูลของลูกค้า" เพื่อให้การบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นหรือสิทธิส่วนลดพิเศษต่างๆ เราจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังหมายเลขบัญชีอีเมลของท่าน พร้อมกับทำการระบุไว้ในอีเมลว่าเราเป็นผู้จัดส่งอีเมลฉบับนี้
เราสามารถแก้ไขเนื้อหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/คำแถลงการเรื่องความปลอดภัยฉบับนี้ได้ โดยเนื้อหาฉบับใหม่จะประกาศไว้ในเว็บเพจนี้ หากเราทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการใช้ข้อมูลของลูกค้าครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่าน โดยเราจะทำการประกาศเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อคงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลที่เว็บไซต์ได้ทำการเก็บรวบรวม และป้องกันการเข้าสู่ระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง โดยทางเราได้ใช้มาตรการและการจัดการดูแลด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เมื่อท่านป้อนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่นรายการข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นรหัสผ่านแบบอัตโนมัติก่อนที่จะถูกส่งไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โปรดเก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบส่วนบุคคลของท่านไว้ให้ดี อย่าส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าบุคคลใดทั้งสิ้น หลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นขั้นตอนในการจองตั๋วโดยสาร การซื้อสินค้า การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลการติดต่อของสมาชิกเป็นต้น อย่าลืมที่จะต้องทำการออกจากระบบ ถ้าหากว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ โปรดอย่าลืมปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้โปรดใช้ช่องทางการจำหน่ายตามปกติในการซื้อตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศของบริษัทเรา เช่นการซื้อผ่านเว็บไซต์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวันและบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวรายใหญ่เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์การบริโภคส่วนบุคคลของท่าน

หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์นี้ ให้ยึดกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันเป็นหลัก โดยการยึดศาลท้องถิ่นไทเปในประเทศไต้หวันเป็นศาลชั้นต้นที่มีอำนาจปกครองและดูแล


*หากท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคำแถลงการรักษาความปลอดภัยและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา