Check-in completed 60 mins before STD in Macau Airport

เข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน My tigerclub ออกจากระบบ
ทาง
มาถึง
ทาง
มาถึง
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
 • ผู้ใหญ่
  >= 12
 • เด็ก
  2 - 11
 • ทารก
  7 วันถึงต่ำกว่า 2 ปี
destination
departing
returning
rooms
 • Adults
  12+ years
 • Children
  2 - 11 years
จุดหมาย
เมือง
ประเภทสินค้า
ประเภท
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระ

ผู้โดยสารสามารถพกสัมภาระติดตัวได้เพียงชิ้นเดียว (ขนาดไม่เกิน 54 ซม. x 38 ซม. x 23 ซม. (ขนาดข้างบนรวมถึงส่วนที่ยื่นออกจากภายนอกเช่นล้อเลื่อนและที่จับ)) และของใช้ส่วนตัว (เช่นกระเป๋าถือกระเป๋าคอมพิวเตอร์หรือสินค้าปลอดภาษี) รวมสองน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 10 กก. จำนวน น้ำหนัก จากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สนามบิน และติดสติ้กเกอร์สีเหลืองเพื่อแสดงว่าเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ข้อกำหนดสัมภาระมือถือ
ขนาด (ขนาดไม่เกิน 54 ซม. x 38 ซม. x 23 ซม. (ขนาดข้างบนรวมถึงส่วนที่ยื่นออกจากภายนอกเช่นล้อเลื่อนและที่จับ)
จำนวน กระเป๋าเดินทางมือ 1 ชิ้น + ของใช้ส่วนตัว 2 ชิ้นรวม
น้ำหนัก น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 10 กก.

※ สำหรับข้อกำหนดในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสัมภาระถือขึ้นเครื่องของแต่ละประเทศ โปรดอ่านรายละเอียดได้จากข้อกำหนดของสนามบินของแต่ละประเทศ

 • ของเหลว เจล หรือก๊าซเหลว ถ้าหากบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมและแต่ละอย่างมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร อนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • บรรจุภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส สามารถเปิดปิดผนึกซ้ำได้ ความจุรวมของถุงพลาสติกต้องไม่เกิน 1 ลิตร
 • ผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับอนุญาตให้พกพาถุงพลาสติกลักษณะนี้ได้ 1 ถุง
 • ที่จุดตรวจค้นสัมภาระ ถุงพลาสติกเหล่านี้จำเป็นต้องแยกออกจากสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแยกเอ็กซเรย์อีกต่างหาก

 • อนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • ที่จุดตรวจค้นสัมภาระ จำเป็นต้องแยกออกจากสัมภาระถือขึ้นเครื่องและแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • ผู้โดยสารที่พกยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีชื่อสอดคล้องกัน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์)

 • ทุกประเทศต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนในการจำกัดการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจล บางประเทศจะทำการควบคุมเที่ยวบินแวะพักด้วย ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีผลต่อท่านในการที่จะสามารถนำสินค้าปลอดภาษีเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบินได้หรือไม่
 • ท่านจำเป็นต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านสินค้าปลอดภาษีก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าปลอดภาษี

 • ห้ามผู้โดยสารพกพาไฟแช็ค ไม้ขีดไฟในการโดยสารกับเครื่องบิน ไม่ว่าจะใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือในสัมภาระที่โหลด โปรดทราบ : สิ่งของดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่พบได้บ่อย ไม่ใช่การระบุทั้งหมด
 • ผู้โดยสารยังคงสามารถพกพาสิ่งของรายการที่นำติดตัวโดยปกติขึ้นเครื่องได้ เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นเพลงส่วนบุคคล หนังสือ และเสื้อผ้า ฯลฯ

ห้ามผู้โดยสารพกพาสิ่งของดังรายการต่อไปนี้เข้าไปยังเขตควบคุมหรือห้องโดยสารเครื่องบิน แต่หากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้นำเข้า สามารถใส่รวมไว้ในสัมภาระที่โหลด :

 • อาวุธปลายแหลมหรือวัตถุมีคม: วัตถุปลายแหลมหรือวัตถุที่มีความคมสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตราย รวมถึง : ขวานและขวานเล็กด้ามสั้น ลูกธนูและลูกดอก รองเท้าพื้นตะปู (สมอเหล็ก แท่งเหล็กที่มีตะขอ หรือติดแผ่นหนามเหล็กสำหรับใช้ปีนเขา) ฉมวก หอก ขวานน้ำแข็ง จอบน้ำแข็ง รองเท้าไอซ์สเก็ต มีดพับหรือมีดสปริงที่ความยาวคมมีดไม่เท่ากัน เครื่องมือมีด รวมถึงเครื่องมือมีดที่ใช้ในพิธีกรรมหรือทางศาสนาซึ่งผลิตจากวัสดุที่เป็นโลหะหรืออื่น ๆ ที่แข็งแรงพอที่จะนำมาเป็นอาวุธได้ รวมทั้งมีดล่าสัตว์ มีดหั่นเนื้อ มีดมาเชเต้ มีดโกนแบบเปิดและใบมีด (ไม่ใช่แบบเซฟตี้ที่ใบมีดใส่ไว้ในช่องใบมีดหรือมีดโกนแบบใช้ครั้งเดียว) มีดทหาร ดาบและไม้เท้าซ่อนดาบ มีดผ่าตัด กรรไกรที่ความยาวใบมีดไม่เท่ากัน ไม้ค้ำที่ใช้เล่นสกีหรือเดิน/ปีนเขา ลูกดอกรูปดาว เครื่องมือช่างที่อาจนำมาทำเป็นอาวุธแหลมหรือของมีคม เช่น สว่านหรือดอกสว่าน มีดเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ มีดอเนกประสงค์ ใบเลื่อยชนิดต่าง ๆ ไขควง ชะแลง ค้อน คีม ประแจ/ประแจเลื่อน เครื่องพ่นไฟ
 • เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไร้คม: เครื่องมือไร้ความคมใด ๆ ที่อาจทำอันตรายได้ รวมถึงไม้เทนนิส ไม้เบสบอลหรือไม้ซอฟท์บอล ไม้ตีบอลหรือกระบองสั้น (แข็งหรือยืดหยุ่นได้) เช่น กระบองตำรวจ กระบองตำรวจที่มีหนังหุ้มหัวเป็นโลหะ กระบองตำรวจปราบจลาจล ไม้คริกเก็ต ไม้ตีกอล์ฟ ลูกฮอกกี้และไม้ลาครอส ไม้ฮอกกี้ ไม้พายเรือคายัคและไม้พายเรือแคนู สเก็ตบอร์ด ลูกสนุกเกอร์และไม้คิว คันเบ็ดตกปลา อุปกรณ์ศิลปะป้องกันตัว เช่น สนับมือทองแดง กระบอง ไม้เรียว กระบองติดตุ้ม กระบองสองท่อน กระบองป้องกันตัว คูบาซอนท์ (Kubasaunt)

ผู้โดยสารเด็กทารกที่ไม่มีที่นั่งจะไม่ได้รับโควต้าจำนวนสัมภาระถือขึ้นครื่อง

เพื่อเสริมการตรวจสอบความปลอดภัยในการบินและความมั่นใจในความปลอดภัยบนเครื่องบิน สัมภาระที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินกำหนด กรุณาทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สัมภาระ (เรียกเก็บค่าใช้จ่าย)

การจำกัดขนาด

 • สัมภาระที่นำมาโหลด ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น
 • สัมภาะที่นำมาโหลดทุกชิ้นจำเป็นต้องมีขนาดของความยาว ความกว้าง และความสูง รวมกันเท่ากับหรือน้อยกว่า 203 เซนติเมตร (ความยาวด้านเดียวจำเป็นต้องมีขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 120 เซนติเมตร)

คำชี้แจงเรื่องการโหลดสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

 • ผู้เข้าพักที่จองรหัสจองเดียวกันและเป็นเคาน์เตอร์ของเคาน์เตอร์ได้อย่างแท้จริงสามารถใช้โควต้าสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบได้
 • แต่ถ้าเลขรหัสสำรองที่นั่งแตกต่างกันจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 • เด็กทารกที่ไม่มีที่นั่งไม่สามารถซื้อบริการโหลดสัมภาระขึ้นใต้ท้องเครื่องได้

คำชี้แจงเกี่ยวกับการโหลดสัมภาระ

 • การบริการรับโหลดสัมภาระก่อนที่เครื่องบินจะเริ่มบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที :
 • กรุณาอย่านำสิ่งของที่แตกหักง่าย เน่าเสียได้ง่าย สิ่งของมีค่า และสิ่งของสำคัญส่วนบุคคลใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลด
 • สัมภาระที่โหลดทั้งหมดควรบรรจุอย่างถูกต้องและปลอดภัยในกล่องกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง
 • ขอแนะนำให้ท่านระบุชื่อนามสกุลตามหนังสือเดินทาง ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรือเที่ยวบินของท่านไว้บนสัมภาระที่โหลด เมื่อท่านได้ทำการระบุตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น หากเกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดระหว่างการขนส่ง จะช่วยให้กระบวนการค้นหาสัมภาระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะไม่รับผิดชอบในการขนส่งสัมภาระที่บรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ เน่าเสียได้ง่าย เสียหายหรือแตกหักได้ง่าย และเราต้องขออภัยที่จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอตามปกติอันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ (เช่น รอยขีดข่วน คราบ รอยสกปรก รอยกดทับ คราบน้ำ) หรือความเสียหายขององค์ประกอบภายนอกของสัมภาระ เช่น ด้ามจับ หูหิ้ว ล้อ ซิป หรือตัวล็อค ฯลฯ
 • เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทารก รวมถึงรถเข็นเด็ก รถเข็นเด็กแบบพับได้ เตียงเด็กทารก และเก้าอี้นั่งเด็กทารก ฯลฯ สามารถรับเป็นสัมภาระเช็คอิน (ขอแนะนำให้บรรจุหีบห่ออย่างสมบูรณ์) แต่ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะทำการขนส่งวัตถุสิ่งของประเภทนี้ภายใต้เงื่อนไข "สัมภาระที่ปฏิเสธความรับผิดชอบ" (ผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากการชำรุดเสียหายและความล่าช้าด้วยตนเอง) ขอแนะนำให้ท่านทำประกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับวัตถุสิ่งของประเภทนี้
 • ไทเกอร์แอร์ไต้หวันไม่สามารถรับรองว่าจะรับสัมภาระเช็คอินใด ๆ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยทุก ๆ ด้านและขอสงวนสิทธิ์การตัดสินใจในขั้นสุดท้าย

สำหรับวัตถุสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องโดยสารบนเครื่องบิน กรุณาดูรายละเอียดที่สิ่งของที่ห้ามขนส่ง

 

สัมภาระเช็คอินพิเศษ

ขนาดของสัมภาระโดยปกติจำเป็นต้องมีขนาดความยาวรวมไม่เกิน 203 เซนติเมตร ความยาวของด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร หากมีขนาดเกินกว่าข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นสัมภาระขนาดใหญ่

เนื่องจากพื้นที่เก็บสัมภาระภายในเครื่องบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวันมีขนาดจำกัด ดังนั้นหากขนาดความยาว ความกว้าง และความสูงของสัมภาระขนาดใหญ่นั้นมีด้านใดด้านหนึ่งมีความยาวเกินกว่า 200 เซนติเมตร โปรดวัดขนาดตามคำแนะนำด้านล่าง จากนั้นติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้า

 • ขนาดทั้ง 3 ด้านหลังจากที่บรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว
 • น้ำหนักหลังจากบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว
 • จำนวนหลังจากบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว

อุปกรณ์กีฬาจะรวมเข้ากับบริการสัมภาระเช็คอินที่ท่านได้ซื้อล่วงหน้า ระหว่างที่ท่านทำการสำรองที่นั่งสามารถซื้อ Luggage Upsize™ (สัมภาระเช็คอิน) ล่วงหน้า หรือเข้าไปฝ่ายดูแลจัดการเรื่องตั๋วเพื่อทำการซื้อน้ำหนักสัมภาระโหลดเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์กีฬาของท่าน

อุปกรณ์กีฬาที่ใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลด

หากท่านต้องการโหลดสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์กีฬา โปรดทราบว่าอุปกรณ์กีฬานั้นจำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระสำหรับการโหลดใต้ท้องเครื่อง :

  • ขนาด : ขนาดรวมของความกว้างและความสูงต้องไม่เกิน 203 เซนติเมตร และขนาดของด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร หากสัมภาระอุปกรณ์กีฬาของท่านไม่ใช่ขนาดแบบสัมภาระทั่วไป กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้า
  • น้ำหนักของสัมภาระ 1 ชิ้น ต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม

โปรดทราบ : หากอุปกรณ์กีฬาของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าจำนวนน้ำหนักสัมภาระที่โหลดดังที่ท่านได้ซื้อเอาไว้ เวลาที่ท่านมารายงานตัวที่เคาน์เตอร์สนามบินจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายน้ำหนักเกินแบบคิดเป็นกิโลกรัม

อุปกรณ์กีฬาดังต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องและสามารถทำการโหลดขึ้นเครื่องได้ :

(น้ำหนักของอุปกรณ์กีฬาจะถูกคิดรวมเข้าไว้กับสัมภาระที่โหลด )
(อุปกรณ์กีฬาบางส่วนมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ หากอุปกรณ์กีฬาที่ท่านต้องการเช็คอินไม่รวมอยู่ในคำชี้แจงด้านล่าง เรามีความยินดีที่ท่านจะติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้า )

O อุปกรณ์จำพวกกอล์ฟ

อุปกรณ์จำพวกกอล์ฟ หมายถึงไม้ตีกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ร่ม และรองเท้ากอล์ฟ จำเป็นต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมและใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ป้องกัน

O จักรยาน

จักรยานจำเป็นต้องบรรจุในกล่องที่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือถุงจักรยานอย่างเหมาะสม ผู้โดยสารแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้โหลดจักรยานได้เพียง 1 คันเท่านั้น (กล่อง/หีบ) ก่อนโหลดจักรยานเข้าใต้ท้องเครื่องมีข้อกำหนดที่ควรระวังดังต่อไปนี้ :

 • ล้อจักรยานจำเป็นต้องปล่อยลมออกให้หมด
 • แฮนด์จักรยานจำเป็นต้องวางขนานกับโครงรถ
 • บันไดจักรยานจำเป็นต้องถอดและวางขนานกับโครงรถ
 • ส่วนเกียร์จักรยานจำเป็นต้องมีสิ่งห่อหุ้มป้องกัน

O อุปกรณ์ตกปลา

คันเบ็ดตกปลาและรอกต้องบรรจุในหีบแข็ง รองเท้าบูทตกปลา กล่องตกปลา และมุ้งกันยุงที่คลุมถึงพื้น กรุณาใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ (ถุง) ที่สามารถป้องกันได้อย่างเหมาะสม

O อุปกรณ์ดำน้ำ/ดำน้ำตื้น

ผู้โดยสารแต่ละท่านจะโหลดอุปกรณ์ดำน้ำได้เพียง 1 ชิ้น ก่อนโหลดอุปกรณ์ดำน้ำเข้าใต้ท้องเครื่องมีข้อกำหนดที่ควรระวังดังต่อไปนี้ :

 • ถังออกซิเจนจำเป็นต้องว่าง (เกจวัดความดันต้องอยู่ที่ 0)
 • วาล์วของถังเก็บก๊าซจำเป็นต้องเปิด
 • ปืนฉมวกและฉมวกจำเป็นต้องถอดออกและแยกใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม
 • ไฟฉายดำน้ำต้องทำเรื่องยื่นขอล่วงหน้าและต้องได้รับการอนุมัติจากสายการบินก่อน ไทเกอร์แอร์ไต้หวันขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทำการยืนยันกับบริษัทผู้ผลิตไฟฉายดำน้ำถึงตราสินค้าและสเปคของแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ลิเธียม) หากไฟฉายดำน้ำได้รับการอนุมัติให้ขนส่งได้ หลอดไฟและฟิวส์และแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ลิเธียม) ของไฟฉายดำน้ำจำเป็นต้องทำการถอดและแยกใส่ในบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้า แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ลิเธียม) จำเป็นต้องถือขึ้นเครื่อง

O กระดานโต้คลื่น กระดานสกี และรถลากเลื่อนหิมะ

 • อุปกรณ์กีฬาประเภทกระดานทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการบรรจุหีบห่อด้วยอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้
 • อุปกรณ์กีฬาที่ประกอบด้วยส่วนใบปีก กรุณาพยายามถอดออกจากตัวกระดานก่อน เพื่อป้องกันอุปกรณ์กีฬาของท่านได้รับความเสียหาย
 • หากไม่สามารถถอดได้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

X อุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องเพื่อทำการขนส่ง

อุปกรณ์กีฬาดังต่อไปนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขนาดหรือขั้นตอนในการจัดการยากลำบาก ไม่สามารถดำเนินการด้วยระบบโหลดสัมภาระ และไม่สามารถใส่ไว้ในพื้นที่เก็บสัมภาระภายในเครื่องบิน จึงไม่รับดำเนินการขนส่งแบบโหลดสัมภาระเข้าใต้ท้องเครื่อง

 • เรือแคนู
 • เรือแคนู/ไม้พาย
 • แหลน
 • ไม้พาดที่ใช้ในกีฬากระโดดสูง
 • เครื่องร่อนแบบแขวน
 • กระดานวินด์เซิร์ฟ

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบได้รับการยอมรับ แต่ในระหว่างการเดินทางแน่ใจว่ามันจะถูกวางไว้อย่างถูกต้องในตราสารที่อยู่ภายในกล่อง

หากคุณต้องการที่จะถึงมือพกพาขนาดใหญ่ / เครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักเกินคุณอาจจำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติม

หากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะซื้อที่นั่งอยู่ติดกันวางไว้ในกระป๋องก่อนการปิดในรายชื่อผู้ติดต่อที่ 5 ศูนย์บริการลูกค้าในไต้หวันและ Tiger Airways เป็นราคาต่ำที่สุดที่จะซื้อที่นั่งเพิ่มเติมขีด จำกัด นี้ไม่รวมถึงที่นั่งพิเศษหรือดำเนินการตรวจสอบสัมภาระ

แม้ภายใต้กรณีการบรรจุที่เหมาะสมนอกจากจะเป็นเพราะความประมาท Tigerair Taiwan มิฉะนั้นความเสียหายใด ๆ ที่ใช้ในการไม่ต้องรับผิด

_

※ เว้นแต่สุนัขนำทางแนวทางดูคำแนะนำการใช้สุนัข

สายการบินใด ๆ ที่ไม่ยอมรับการขนส่งของซากศพมนุษย์

如您需託運電動輪椅或輔具,請點這裡參見詳細說明。

หากท่านต้องการเช็คอินพร้อมรถเข็นไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายละเอียด

ประเภทคำชี้แจง
ประเภทมีด

อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติใช้ในการหั่น ตัด เช่น มีดปอกผลไม้ชนิดต่าง ๆ กรรไกร มีดทำครัว มีดผ่าแตงโม มีดแล่ปลาดิบ มีดเดินป่า เคียว มีดคัตเตอร์ มีดหั่นสเต็ก มีดพับ มีดผ่าตัด มีดสวิส ฯลฯ

ทั้งนี้ไม่รวมกรรไกรพลาสติกแบบเซฟตี้ (หัวมน) และมีดตัดเนยหัวมน

ประเภทวัตถุแหลมคม อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการแทงเจาะ เช่น ธนูและลูกศร ตะขอเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่ ตะปูโลหะที่มีความยาวเกินกว่า 5 เซนติเมตร ลูกดอก เข็มถักโลหะ เครื่องยิงตะปู เข็มฉีดยาที่ใช้ทางการแพทย์ หมายเหตุ 1 ฯลฯ
ประเภทกระบอง เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์การเกษตร

อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติใช้ในการเคาะทุบ แทงเจาะ เช่น กระบองที่ทำด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ จอบ ค้อน ขวาน ไขควง มือจับโลหะ สว่าน เลื่อย สิ่ว สิ่วเจาะน้ำแข็ง โซ่เหล็ก ไม้บรรทัดโลหะที่มีความหนาเกิน 0.5 มิลลิเมตร ขาตั้งกล้องบันทึก (ถ่าย) ภาพ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรขึ้นไป สามารถยืดหดได้และความสูงหลังจากหดเก็บเกิน 60 เซนติเมตรขึ้นไป) และมาตรแวร์นีเยโลหะ ฯลฯ

ประเภทอาวุธปืน ปืนของเล่นที่ทำจากวัสดุชนิดต่าง ๆ ปืนและกระสุน อาวุธมีด กระบองตำรวจ กุญแจมือตำรวจ เครื่อง (กระบอง) ช็อตไฟฟ้า หมายเหตุ 2 ฯลฯ ที่ผ่านมาตรการจัดการควบคุมเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนและกระสุนและมาตรการควบคุมการอนุญาตให้สั่งผลิต จำหน่าย และครอบครองอาวุธตำรวจ และได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่งจากหัวหน้าผู้มีอำนาจ
ประเภทเครื่องใช้ทางการกีฬา

อุปกรณ์ที่อาจนำมาใช้เป็นอาวุธได้ เช่น ไม้เบสบอล ไม้ตีกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ ไม้คริกเก็ต ไม้คิว สเก็ตบอร์ด ไม้พายเรือคายัคและไม้พายเรือแคนู ไม้ฮอกกี้น้ำแข็ง คันเบ็ดตกปลา หนังสติ๊กชนิดรุนแรง ดาบที่ใช้ประดับ กระบองสองท่อน กระบองป้องกันตัว รองเท้าไอซ์สเก็ต (พื้นตะปู) ฯลฯ

ประเภทของเหลว เจล และสเปรย์
 1. ผู้โดยสารซึ่งโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่ต้องการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของเหลว เจล และสเปรย์ใส่ไว้ในสัมภาระขึ้นเครื่องหรือพกพาติดตัวขึ้นเครื่อง ต้องมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสชนิดซิปเปิดปิดซ้ำได้ขนาดไม่เกิน 1 ลิตร (20×20 เซนติเมตร) เมื่อนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใส่ไว้ในถุงพลาสติกแบบมีซิป ทั้งนี้จะต้องปิดถุงพลาสติกที่ว่านี้ให้สนิท และผู้โดยสารทุกท่านจะจำกัดให้พกถุงพลาสติกใสแบบมีซิปเปิดปิดได้เพียง 1 ถุง สำหรับสิ่งของที่มีขนาดไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ต้องจัดเก็บใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง
 2. นมสำหรับทารก (อาหาร) ยา ของเหลว เจล และสเปรย์ที่จำเป็นสำหรับโรคเบาหวานหรือการรักษาอื่น ๆ ที่ผู้โดยสารจำเป็นต้องพกพาระหว่างการเดินทางแต่ไม่สอดคล้องกับการจำกัดปริมาณของข้อกำหนดข้างต้น ต้องยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีตำรวจท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ที่บริเวณเส้นตรวจสอบความปลอดภัยของสนามบิน หลังจากได้รับอนุญาตถถึงจะสามารถใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือพกติดตัวขึ้นเครื่องได้
ประเภทอื่น ๆ สิ่งของอื่น ๆ ที่เมื่อผ่านการกระทำของมนุษย์ก็อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบิน
 • หมายเหตุ 1 : เข็มฉีดยาที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน และผู้โดยสารทำการยื่นเรื่องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีตำรวจท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ที่บริเวณเส้นตรวจสอบความปลอดภัยของสนามบิน และได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินได้ไม่อยู่ในข้อจำกัดนี้
 • หมายเหตุ 2 : วัตถุอันตรายประเภทเครื่อง (กระบอง) ช็อตไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของวัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง หรือแบตเตอรี่ลิเธียม ห้ามพกติดตัวหรือใส่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง
 • หมายเหตุ 3 : ประกาศนี้ยึดเนื้อหาตามฉบับภาษาจีนเป็นเนื้อหาประกาศตามกฎหมาย ฉบับภาษาอังกฤษใช้เพียงเพื่อช่วยเหลือในการอ้างอิงเท่านั้น
ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการนำส่งสัมภาระของท่านไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา แต่กระนั้นหากท่านพบว่าสัมภาระของท่านสูญหาย หรือชำรุดเสียหาย หรือสงสัยว่าถูกขโมย เป็นต้น กรุณารีบติดต่อเพื่อแจ้งกับแผนกสัมภาระของไทเกอร์แอร์ไต้หวันบริเวณสายพานรับสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าทันที เราจะช่วยเหลือท่านในการออก "รายงานสัมภาระผิดปกติ" และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

หากพบสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่านภายในห้องโดยสาร เราจะส่งไปยังพนักงานภาคพื้นดินแผนกจัดการสัมภาระของไทเกอร์แอร์ไต้หวันหรือพนักงานภาคพื้นดินท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของไทเกอร์แอร์ไต้หวันเพื่อจัดการและให้การดูแล ท่านสามารถติดต่อกับพนักงานภาคพื้นดินแผนกจัดการสัมภาระของไทเกอร์แอร์ไต้หวันหรือพนักงานภาคพื้นดินท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของเราได้โดยตรงเพื่อให้ความช่วยเหลือจัดการ หากสัมภาระของท่านสูญหายในพื้นที่สาธารณะของสนามบิน สามารถสอบถามกับจุดติดตามทรัพย์สินสูญหายของสนามบินได้โดยตรง กรุณากรอกแบบฟอร์มการแจ้งความสูญหาย

สัมภาระเช็คอิน

ถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำต้องยื่นเรื่องแจ้งพนักงานภาคพื้นดินของไทเกอร์แอร์ที่สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระในเขตการบินของสนามบิน ฝ่ายเราจะไม่ยอมรับการเรียกร้องค่าเสียหายสัมภาระจากผู้โดยสารที่ออกจากเขตการบินสนามบินแล้ว เนื่องจากความรับผิดชอบและภาระผูกพันของสายการบินถูกจำกัดโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสมก่อนการเดินทาง

หากท่านต้องการขอให้ชดใช้เกี่ยวกับสัมภาระชำรุดเสียหาย กรุณาดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันออกแบบฟอร์มรายงานสัมภาระผิดปกติ พร้อมกับนำเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรที่นั่ง/ใบเสร็จสัมภาระเช็คอิน/ไฟล์ภาพบริเวณที่ชำรุดเสียหายของสัมภาระ) หากท่านต้องการยื่นเรื่องเกี่ยวกับสัมภาระล่าช้า จำเป็นต้องดำเนินการภายใน 21 วัน หลังจากวันที่ท่านถึงจุดหมายปลายทางหรือกลับประเทศ พร้อมกับนำเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรที่นั่ง/ใบเสร็จสัมภาระเช็คอิน) ส่งโดยอีเมล์ไปยังกล่องรับอีเมล์ตามที่อยู่ด้านล่างเพื่อรอรับการตรวจสอบ หากเกินกำหนดเวลายื่นเรื่องดังกล่าว เราต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับเรื่องได้ กระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องจะใช้เวลาประมาณ 21-30 วันทำการ ขอความกรุณาท่านโปรดอดทนรอ

สำหรับจดหมายขอให้ชดใช้เกี่ยวกับสัมภาระชำรุดเสียหายหรือสัมภาระล่าช้าทั้งหมด กรุณาส่งไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้ :

Tigerair Baggage Claims
Charles Taylor Aviation
ที่อยู่ : 140 Cecil Street, #15-00 PIL Building, Singapore 069540
แฟกซ์: (+65) 6423 0150
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กล่องรับจดหมายนี้ใช้สำหรับการยื่นเรื่องสัมภาระล่าช้า/ชำรุดเสียหาย/สงสัยว่าถูกขโมย เท่านั้น)